Horaris

CARÀCTER MÒDUL ECTS UT MATÈRIA UT ECTS
OBLIGATORI DEONTOLOGIA I ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL 9 S1/S2 Deontologia professional S1 3
Normativa col·legial i torn d'ofici S1 3
Organització i gestió del despatx de l'Advocat/a S2 3
OBLIGATORI TÈCNIQUES PER A l'EXERCICI PROFESSIONAL 6 S1 Tècniques d'Informació i Comunicació S1 3
Tècniques auxiliars per a l'exercici de la professió S1 3
OBLIGATORI ASSESORIA I LITIGACIÓ 39 S1/S2 Litigació civil i mercantil S1/S2 15
Litigació contenciosa-administrativa S2 6
Litigació constitucional i internacional S1 3
Litigació penal S1/S2 9
Litigació social S2 6
OBLIGATORI PRÀCTIQUES EXTERNES 30 S2/S3 Pràctiques Externes S2/S3 30
OBLIGATORI TREBALL FINAL DE MÀSTER 6 S3 Treball Final de Màster S3 6