Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14613 LITIGACIÓ CONSTITUCIONAL I INTERNACIONAL B 3
14603 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ B 3
14600 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL B 3
14601 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI B 3
14604 TÈCNIQUES AUXILIARS PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14610 PRÀCTIQUES I B 6
14614 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA B 6
14609 LITIGACIÓ SOCIAL B 6
14602 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA B 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14608 LITIGACIÓ PENAL B 9
14606 LITIGACIÓ CIVIL I MERCANTIL B 15
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6