ALONSO SANCHO, JAVIER

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Email: javier@alonsorocajunyent.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL