FORTEZA COLOMÉ, RAMON

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Email: ramon@alonsorocajunyent.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia 1 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA