ARNO TORRADES, RAMON

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INFORMÀTICA I DISSENY DIGITAL
Adreça electrònica: rarno@lafamiliadigital.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Doble titulació: MU en Advocacia i Procura i MU Sistema de Justícia Penal 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
MU en Advocacia - UdL 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 3 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS